Sök
  • Systematisk träning av
  • ord, fraser och uttryck
Sök Meny

Test

Här finns två dia­gnos­tis­ka test i pdf-for­mat till Var­dag­lig svens­ka. Det är test base­ra­de på de ord och uttryck som ingår i böc­ker­na. Lad­da ner dem genom län­kar­na nedan:

Gör testet/testen och kon­trol­le­ra sedan ditt resul­tat mot facit nedan. Där­ef­ter kan du själv bestäm­ma om du behö­ver boken/böckerna.