Sök
  • Systematisk träning av
  • ord, fraser och uttryck
Sök Meny

Köp Vardaglig svenska

Köp till f-pris

Leve­ran­ser till för­lags­net­to­pris (f-pris) sker direkt från för­la­get till åter­för­säl­ja­re, stat­li­ga och kom­mu­na­la sko­lor, erkän­da stu­di­e­för­bund samt efter för­la­gets bedöm­ning i var­je enskilt fall till and­ra orga­ni­sa­tio­ner och före­tag som bedri­ver orga­ni­se­rad utbildning.

Beställ direkt på för­la­gets webbplats
Beställ Var­dag­lig svens­ka från förlaget
Eller köp Var­dag­lig svens­ka 1 från Läro­me­dia:
Beställ Var­dag­lig svens­ka 1 från Läromedia
Eller köp Var­dag­lig svens­ka 2 från Läro­me­dia:
Beställ Var­dag­lig svens­ka 2 från Läromedia

Privatkund

Köp Var­dag­lig svens­ka i din loka­la bok­han­del. Eller beställ på nätet:

Köp Var­dag­lig svens­ka 1 hos Adli­bris
Köp hos Adlibris
Köp Var­dag­lig svens­ka 1 hos Bokus
Köp hos Bokus
Köp Var­dag­lig svens­ka 2 hos Adli­bris
Köp hos Adlibris
Köp Var­dag­lig svens­ka 2 hos Bokus
Köp hos Bokus

ISBN-nummer

Titel – ISBN
Var­dag­lig svens­ka 1 – ISBN9789174347760
Var­dag­lig svens­ka 1 e-bok (pdf) – ISBN9789174348255
Var­dag­lig svens­ka 2 – ISBN9789174347777
Var­dag­lig svens­ka 2 e-bok (pdf) – ISBN9789174348262